Daftar Pemenang Lomba Adzan, Fashion Show, Pop Singer Dan Futsal Dalam Rangka Hut Ke 53 Bank Jateng

DAFTAR PEMENANG LOMBA ADZAN, FASHION SHOW, POP SINGER DAN FUTSAL

DALAM RANGKA HUT KE 53 BANK JATENG

 

LOMBA FASHION SHOW

PUTRA

NAMA

CABANG / KANTOR PUSAT

JUARA

Avez Sakti Cakravartin Kantor Pusat

1

Ferizky Dhimas Prakasa Cabang Koordinator Magelang

2

Arga Mulia Cabang Koordinator Semarang

3

WANITA

NAMA

CABANG / KANTOR PUSAT

JUARA

Emy Masruroh Cabang Koordinator Magelang

1

Velysia Ardiana Cabang Koordinator Surakarta

2

Patricia Elsa Eka Soraya Cabang Koordinator Pati

3

 

LOMBA POP SINGER

PUTRA

NAMA

CABANG / KANTOR PUSAT

JUARA

Panca Putra Dewa Cabang Koordinator Surakarta

1

Syaiful Arif Cabang Koordinator Pati

2

Ekson Adhi Widjaja Kantor Pusat

3

WANITA

NAMA

CABANG / KANTOR PUSAT

JUARA

Wiendi Antania Fellytasarie Kantor Pusat

1

Rahadea Dyah Aqdhiti Cabang Koordinator Surakarta

2

Ni Luh Premasila Ayuni Cabang Koordinator Magelang

3

 

LOMBA ADZAN 

PUTRA

NAMA CABANG / KANTOR PUSAT

JUARA

Fatkunor Cabang Syariah Surakarta

1

Ahmad Mizan Cabang Koordinator Pati

2

Sugiarto Cabang Koordinator Purwokerto

3

LOMBA FUTSAL

PUTRA

CABANG / KANTOR PUSAT

JUARA

Cabang Koordinator Surakarta

1

Cabang Koordinator Semarang

2

Cabang Koordinator Tegal

3

Cabang Koordinator Pati

4